Pet Toy Centrale Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Terugbetaal- en retourneringsbeleid

R E G L E M E N T Pet toy centrale huisdieren puzzelspeelgoed bibliotheek

 1. De huisdierenpuzzelspeelgoedbibliotheek biedt speelgoed aan voor mensen met huisdieren.
 2. Lenen en inleveren kan alleen tijdens de openingsuren van bibliotheek.
 3. Je mag puzzelspeelgoed 1 week of 2 weken lenen.
 4. Verlengen is alleen mogelijk tijdens openingstijden van de bibliotheek. Verlengen is 1 maal mogelijk voor maximaal 2 weken. Maximaal 3 weken per puzzel.
 5. Puzzelspeelgoed kan niet worden gereserveerd.
 6. Speelgoed mag niet onderling geruild worden.
 7. Kinderen, onder de 12, kunnen alleen onder begeleiding van een volwassene lenen.
 8. Het puzzelspeelgoed dat u leent is heel, schoon en compleet, en moet ook weer heel, schoon en compleet worden ingeleverd.
 9. Alle onderdelen worden bij inlevering nageteld en gecontroleerd.
 10. We verwachten dat je thuis het speelgoed controleert en telt voordat je het inlevert.
 11. Puzzelspeelgoed controleer en tel je thuis voordat ermee gespeeld wordt. Is het beschadigd of incompleet? Mail of whatsapp ons binnen 24 uur hierover, eventueel met foto. Vermeld in het bericht de code die op het speelgoed staat en beschrijf wat er mist of kapot is. Doe je dit niet of niet op tijd, dan kan de bibliotheek een vergoeding voor een vermist/kapot onderdeel in rekening brengen.
 12. Als een geleende item door u regelmatig beschadigd, incompleet of vies teruggebracht wordt, heeft de bibliotheek het recht om uw borg te behouden.
 13. Het lenen van speelgoed is voor eigen risico. De bibliotheek stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van schade en/of letsel dat is ontstaan door gebruik van speelgoed dat eigendom is van de bibliotheek.
 14. De bibliotheek beschermt de privacy van huurders, gebruikt gegevens uitsluitend voor eigen administratie. Alle leenacties worden geregistreerd.
 15. Het huurgeld/ de borg is per puzzelspeelgoed verschillend.
 16. Te laat inleveren levert een boete op, dit wordt van uw borg afgetrokken.
 17. De hoogte van het huurgeld wordt jaarlijks bekeken en kan aangepast worden.
 18. Voor een incorrect ingeleverd puzzelspeelgoed brengen we kosten in rekening:
 19. Alvorens te mogen lenen, verklaart de eigenaar bekend te zijn met de regelementen van de bibliotheek. Hiervoor dient te worden getekend bij verhuur.
 20. Voor het bestellen van onderdelen wordt, naast de kosten van de onderdelen administratiekosten plus eventuele verzendkosten in rekening gebracht.
  Te laat € 5,00
  Niet schoon € 10,00
  Incompleet € 15,00
  Onherstelbaar beschadigd € 25,00

Pet toy centrale stelt het zeer op prijs als u de regels strikt naleeft.
Bij niet naleven van dit regelement is de bibliotheek genoodzaakt de borg te behouden.

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Leenvoorwaarden huisdierenpuzzelspeelgoedbibliotheek – Versie 2023